اهداف

  • احداث و راه اندازی حیوانخانه تحقیقاتی مرجع ایران جهت قرنطینه، تیمار، نگهداری، تکثیر و پرورش موش صحرایی، موش سوری، همستر، خوکچه، خرگوش، کبوتر، سگ، گربه، میمون، آبزیان.
  • تولید حیوانات دستکاری شده ژنتیکی (ترانس ژنیک) و حیوانات دارای وضعیت میکروبیولوژیک مشخص برای انواع مطالعات ژن درمانی بیماری ای ژنتیکی و اکتسابی، سرطان ها و انواع مدل های بیماری های عفونی

زیر ساخت های پروژه

  • احداث و راه اندازی مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
  • احداث و راه اندازی مرکز تولید خوراک ویژه حیوانات آزمایشگاهی
  • احداث و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی برای حفظ گونه های حیات وحش
  • احداث و راه اندازی اتاق تمیز (Clean Room) نوع II و III
  • احداث و راه اندازی استخر پرورش آبزیان
  • احداث و راه اندازی پرورش زالو و لارو مگس

گواهینامه دانش بنیان