ردیفنام حیوانقیمت (تومان)
۱موش آزمایشگاهی بزرگ (Rat)18,000
۲موش آزمایشگاهی کوچک (Mice)7,500
۳خرگوش72,000
۴همستر18,000
۵موش BALB/c25,000